Retinal (znany również jako retinaldehyd) zachowuje się podobnie do znanego wszystkim retinolu, ale jest znacznie bardziej stabilny i bardziej skuteczny. Kiedy witamina A nie jest wykorzystywana przez organizm, jest przechowywana w komórkach skóry jako estry retinylu. Gdy organizm jest gotowy do metabolizowania witaminy A, estry te przekształcane są w retinol, a następnie w retinaldehyd, zanim ostatecznie staną się kwasem retinowym.

Kwas retinowy jest aktywną formą witaminy A, która jest faktycznie wykorzystywana przez skórę. Dlatego wszystkie odmiany witaminy A, w tym retinol i retinal, muszą zostać przekształcone w kwas retinowy, zanim zaczną działać. Oznacza to, że po nałożeniu na skórę retinalu i retinolu łączą się one z cyklem witaminy A na odpowiednich etapach. Retinol musi zostać przekształcony w retinal, a następnie w kwas retinowy, podczas gdy retinal wymaga tylko jednej konwersji w kwas retinowy. Co najważniejsze, ten ostatni krok jest niezwykle szybki w porównaniu do poprzednich konwersji, dlatego retinal jest w stanie zapewnić tak szybkie wyniki (nawet 11 x szybsze).