Cetpro Thix SF1 zapewnia zarówno budowanie lepkości, jak i zawieszanie cząstek stałych. Jest specjalnie zaprojektowany do pracy w preparatach zawierających środki powierzchniowo czynne.

Cetpro Thix SF1 zagęszcza preparaty myjące, takie jak szampony, produkty myjące do ciała i twarzy, dając idealne właściwości przepływu. Działa synergicznie z surfaktantami i elektrolitami, zapewniając zawieszanie cząstek i zwiększoną zdolność budowania lepkości.
Cetpro Thix SF1 jest stabilny w szerokim zakresie pH (3,5 – 10 lub czasem wyższym) i jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi anionowymi, niejonowymi i amfoterycznymi środkami powierzchniowo czynnymi, a także wieloma kationowymi polimerami kondycjonującymi.

INC: Acrylates Copolymer