__EPIDERMIST4_0VIGNETTE_126Przywraca skórze barierę fizyczną i chemiczną

Epidermist jest egzopolisacharydem produkowanym i wydzielanym przez morski plankton, wyizolowany z wybrzeży Bretanii (Francja), w celu zapewnienia ochrony, odżywiania i przyczepności do otaczających podpór.

Ten wielkocząsteczkowy polimer jest zbudowany głównie z galaktozy i N-acetyloglukozoaminy i nie posiada lądowego odpowiednika. Stymuluje przeciwdrobnoustrojowe peptydy i proteiny kompleksu odpowiedzialnego za różnicowanie komórek naskórka poprzez regulację ekspresji genów. W sposób widoczny poprawia odnowę komórkową naskórka już po 3 dniach (badania in-vivo na 17 probantach).

INCI: Aqua, Saccharide isomerate

Dostępne wersje:

Epidermist 4.0 P1.5: wersja konserwowana fenoksyetanolem
Epidermist 4.0 PA: wersja konserwowana alkoholem fenetylowym
Epidermist 4.0 P1.5 ATO: wersja proszkowa konserwowana fenoksyetanolem