__EPSMAT_126EPS SEAMAT to unikalny, czysty i naturalny egzopolisacharyd (EPS) produkowany przez morski plankton. EPS są polimerami o dużym ciężarze cząsteczkowym zbudowanymi głównie z cukrów.

Udowodniono, że EPS SEAMAT natychmiast i długotrwale matuje.

W celu zademonstrowania natychmiastowego efektu matującego przeprowadzono wiele badań klinicznych in-vivo i in-vitro z użyciem EPS SEAMAT.

* Silny efekt matujący i ogólne zmniejszenie połysku po 1 godzinie.
* Nawilżanie, zamiast wysuszania (jakie może wystąpić w przypadku wielu substancji matujących).

INCI: Aqua (and) Saccharide isomerate

Dostępne wersje:
EPS SEAMAT PA: wersja konserwowana alkoholem fenetylowym
EPS SEAMAT P1.5: wersja konserwowana fenoksyetanolem

EPS SEAMAT P1.5 ATO: wersja proszkowa konserwowana fenoksyetanolem