skinperfSKINPERF LWG to nowe narzędzie w korneoterapii. Jest „zielonym” biomateriałem tworzącym żel lamelarny, który zachowuje się jak wewnątrzcząsteczkowy zbiornik AHA kwasów.

SKINPERF LWG (wodny żel lamelarny) został stworzony w celu poprawy stopniowej i kontrolowanej dyfuzji AHA kwasów do skóry.

Jest to zupełnie nowy sposób uwalniania AHA kwasów, równoważny skuteczności działania konwencjonalnej terapii AHA kwasami, ale pozwalający uniknąć problemów związanych z poparzeniami i podrażnieniami.

Zawiera:

– Biomateriał opracowany na bazie „zielonej” chemii, tworzący lamelarny żel, który zachowuje się jak wewnątrzcząsteczkowy zbiornik AHA kwasów.

– Synergiczne AHA kwasy: 15% glikolowy, 7% mlekowy i 6% cytrynowy, adsorbowane na biomateriale lamelarnym.

Ten nowy system pozwala na zastosowanie AHA kwasów w mniejszym stężeniu, ale przy zachowaniu odpowiedniej skuteczności eksfoliacji.

INCI: dostępne na życzenie