Micro Powders IncSeria Microease składa się z mikronizowanych wosków o dużej twardości i wysokiej temperaturze topnienia.

Mogą one być zastosowane jako substancja pomocnicza w pudrach kosmetycznych i do poprawy odczucia. Mogą również poprawiać stabilność emulsji i zwiększać lepkość w systemach bezwodnych.

Microease 116 został specjalnie zmodyfikowany, aby poprawiać dyspergowalność i wydajność w systemach wodnych. Rozmiar ziarna 9.0 – 11.0 µm.

INCI: Oxidised synthetic wax